UKLJUČIVANJEM U AKCIJU VI DOBIVATE ATRAKTIVNU REKLAMU PO SVIM DIJELOVIMA GRADA I OKOLICE I TO PO NAJNIŽIM CIJENAMA !!! ...

... GRAD VARAŽDIN I NJEGOVI ŽITELJI - PUNO LJEPŠU ŽIVOTNU OKOLINU !!!

 

Projekt oslikavanja šezdeset trafostanica na području grada Varaždina i okolnih naselja, tj. trafostanica koje pripadaju distribucijskom području ELEKTRE VARAŽDIN, započet je prije dvije godine, oslikavanjem dviju trafostanica:
na Banfici - kod stadiona Sloboda i u Zagrebačkoj ulici - kod Plave zgrade.

Svaka trafostanica ima tri strane oslikane motivima kvarta u kojem se nalaze (Jourek, Banfica, Texas, Brooklin i sl), zatim motivima zdravog života, sporta i ljubavi prema gradu Varaždinu i prema očuvanju prirode, a jedna strana - ona koja je okrenuta prema prometnici ili prolazu pješaka, to jest najvidljivija strana rezervirana je za sponzore i njihovu reklamnu poruku, koji bi na taj način dobili 60 reklama i omogućili da se taj projekt nastavi.

U projekt su već uključena dva sponzora:
MGK-KLESARSTVO Bartolovec i

LADIĆ-WERNER d.o.o. Varaždin.
Obje firme su u privatnom vlasništvu, izrasle iz obiteljskog obrta i s tradicijom od preko 40 godina
.

SPONZORI OSLIKAVANJA TRAFOSTANICA:
MGK Klesarstvo / Varaždinska 82a, 42202 Bartolovec, Hrvatska / info@mgk-klesarstvo.com / tel. 042 657 333 / fax. 042 657 340
LADIĆ WERNER d.o.o. / Cehovska 17 / Varaždin, Hrvatska / info@ladic-serner.hr / tel. 042 241 666 / fax. 042 241 726

Kontakt osoba: Rikard Premužić,
tel:042/212-236; fax:042/214-633;
mob:098/751-339;
e-mail: design@cosmos.hr

 
3D REKLAME od stiropora